دانلود رایگان کتاب حسابداری شرکت ها مقدماتی
2019-11-17
دو هفتم حق بیمه کسر از حقوق مشمول مالیات
2019-11-26
نمایش همه
استانداردهای حسابداری
        شماره استاندارد                                                                                              عنوان استاندارد
**********************                                               مفاهیم نظری گزارشگری مالی                            دانلود

 

استاندارد حسابداری شماره 1                                   ارائه صورتهای مالی(تجدید نظر شده ۱۳۹۷)                     دانلود

 

استاندارد حسابداری شماره 2                                  صورت جریانهای نقدی(تجدیدنظرشده ۱۳۹۷)                     دانلود

 

استاندارد حسابداری شماره 3                                                                            درآمد عملياتي                          دانلود

 

استاندارد حسابداری شماره 4            ذخاير، بدهيهاي احتمالي و داراييهاي احتمالي- تجدیدنظر شده ۱۳۸۴       دانلود

 

استاندارد حسابداری شماره 5                      رویدادهای بعد از تاریخ ترازنامه – تجدیدنظر شده ۱۳۸۴                   دانلود

 

استاندارد حسابداری شماره 6                                              گزارش‌ عملكرد مالي                                               دانلود

 

استاندارد حسابداری شماره 8                                  حسابداري‌ موجودي‌ مواد و کالا                                           دانلود

 

استاندارد حسابداری شماره 9                                  حسابداري‌ پيمانهاي‌ بلندمدت                                              دانلود

 

استاندارد حسابداری شماره 10                          حسابداري‌ كمكهاي‌ بلاعوض‌ دولت‌                                           دانلود

 

استاندارد حسابداری شماره 11                           داراييهاي ثابت مشهود – (تجديد نظر شده ۱۳۸۶ و اصلاح شده براساس استانداردهای حسابداری جدید تا مهر ۱۳۸۹)    دانلود

 

استاندارد حسابداری شماره 12                 افشاي اطلاعات اشخاص وابسته – تجديد نظر شده ۱۳۸۶                دانلود

 

استاندارد حسابداری شماره 13                              حسابداري‌ مخارج‌ تأمين‌ مالي‌                                              دانلود

 

استاندارد حسابداری شماره 14                      نحوه‌ ارائه‌ داراييهاي‌ جاري‌ و بدهيهاي‌ جاري                                 دانلود

 

استاندارد حسابداری شماره 15                                حسابداري‌ سرمايه‌گذاريها                                                   دانلود

 

استاندارد حسابداری شماره 16                آثار تغییر در نرخ ارز (تجدید نظر شده ۱۳۹۱ و اصلاح شده ۱۳۹۲)         دانلود

 

استاندارد حسابداری شماره 17     داراييهاي نامشهود (تجديد نظر شده ۱۳۸۶ و اصلاح شده براساس استانداردهای حسابداری جدید تا مهر ۱۳۸۹)   دانلود

 

استاندارد حسابداری شماره 18        صورتهاي‌ مالي‌ تلفيقي‌ و حسابداري‌ سرمايه‌گذاري‌ در واحدهاي‌ تجاري‌ فرعي‌ -تجديد نظر شده ۱۳۸۴ و اصلاح شده مهر ۱۳۸۹   دانلود

 

استاندارد حسابداری شماره 18            صورتهای مالی جداگانه (تجدیدنظرشده ۱۳۹۸)                            دانلود

 

استاندارد حسابداری شماره 19                ترکیبهای تجاری – تجديدنظر شده ۱۳۸۴                                    دانلود

 

استاندارد حسابداری شماره 20    سرمايه‌گذاري در واحدهاي تجاري وابسته (تجديد نظر شده ۱۳۸۹)           دانلود

 

استاندارد حسابداری شماره 20      سرمایه‌گذاری در واحدهای تجاری وابسته و مشارکتهای خاص (تجدیدنظرشده ۱۳۹۸)                      دانلود

 

استاندارد حسابداری شماره 21       حسابداري‌ اجاره‌ها (اصلاح شده براساس استانداردهای حسابداری جدید تا مهر ۱۳۸۹)                    دانلود

 

استاندارد حسابداری شماره 22        گزارشگري‌ مالي‌ ميان‌دوره‌اي‌ (اصلاح شده براساس استانداردهای حسابداری جدید تا مهر ۱۳۸۹)   دانلود

 

استاندارد حسابداری شماره 23      حسابداري‌ مشاركتهاي‌ خاص‌ (اصلاح شده براساس استانداردهای حسابداری جدید تا مهر ۱۳۸۹)    دانلود

 

استاندارد حسابداری شماره 24          گزارشگري‌ مالي‌ واحدهاي‌ تجاري‌ در مرحله‌ قبل از بهره‌برداري                                                       دانلود

 

استاندارد حسابداری شماره 25          گزارشگري‌ بر حسب‌ قسمتهاي‌ مختلف                                                                                            دانلود

 

استاندارد حسابداری شماره 26                                                   فعاليتهاي‌ كشاورزي                                                                                 دانلود

 

استاندارد حسابداری شماره 27                                           طرحهاي‌ مزاياي‌ بازنشستگي                                                                           دانلود

 

استاندارد حسابداری شماره 28                                                فعاليتهاى بيمه عمومى                                                                                دانلود

 

استاندارد حسابداری شماره 29             فعاليتهاي ساخت املاک(اصلاح شده براساس استانداردهای حسابداری جدید تا مهر ۱۳۸۹)         دانلود

 

استاندارد حسابداری شماره 30                                                       سود هر سهم                                            دانلود  

 

استاندارد حسابداری شماره 31                                   داراييهاي غيرجاري نگهداري شده براي فروش و عمليات متوقف شده             دانلود

 

استاندارد حسابداری شماره 32                                                              كاهش ارزش داراييها                             دانلود

 

استاندارد حسابداری شماره 33                                                        مزایای بازنشستگی کارکنان                        دانلود

 

استاندارد حسابداری شماره 34             رویه های حسابداری،تغییر در برآوردهای حسابداری و اشتباهات           دانلود

 

استاندارد حسابداری شماره 35                                                                    مالیات بر درآمد                                 دانلود

 

استاندارد حسابداری شماره 36                                                             ابزارهای مالی_ ارائه                               دانلود

 

استاندارد حسابداری شماره 37                                                            ابزارهای مالی_ افشا                               دانلود

 

استاندارد حسابداری شماره 38                                                     ترکیبهای تجاری (مصوب ۱۳۹۸)                       دانلود

 

استاندارد حسابداری شماره 39                                                صورتهای مالی تلفیقی (مصوب ۱۳۹۸)                 دانلود

 

استاندارد حسابداری شماره 40                                                       مشارکتها (مصوب ۱۳۹۸)                              دانلود

 

استاندارد حسابداری شماره 41                    افشای منافع در واحدهای تجاری دیگر (مصوب ۱۳۹۸)                     دانلود

 

 

 

حسابدار مارکت را در اینستاگرام دنبال کنید – کلیک کنید

 

فیلم های آموزشی تمام نرم افزارهای حسابداری – کلیک کنید

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *