ماده 139 قانون مالیات های مستقیم (معافیت خیریه ها)
2019-11-04
حسابهای انتظامی و طرف حسابهای انتظامی چیست؟
2019-11-06
نمایش همه
حصه جاری بدهی های بلند مدت – بدهی های جاری

حصه جاری بدهیهای بلندمدت طبق استاندارد حسابداری شماره 14

يك بدهي زماني بايد به عنوان بدهي جاري طبقه بندي شود كه انتظار رود طي چرخـه عمليـاتي معمول واحد تجاری یا ظرف یکسال از تاریخ ترازنامه،هرکدام طولانی تر است، تسویه شود
ساير بدهيها بايد به عنوان بدهيهاي غيرجاري طبقه بندي شود

نحوه ارائه داراييهاي جاري و بدهيهاي جاري

بدهيهاي عندالمطالبه كه انتظار رود ظرف يك سال از تاريخ ترازنامه مطالبه شود و نيـز آن قسمت از بدهیهای بلندمدتی که انتظار رود بر مبنای شرایط قرارداد مربوط،ظرف مدت یکسال از تاریخ ترازنامه به دین حال تبدیل شود جزء بدهیهای جاری طبقه بندی و توضیخات کافی دراین مورد در یادداشتهای توضیحی ارائه میشود.

مثال :

به عنوان مثال اگر تسهیلاتی به مبلغ 52،000،000 تومان در تاریخ 95/02/01 دریافت شود و اقساط آن ماهیانه 1،000،000 تومان باشد و شروع اقساط از ماه بعد باشد(صرف نظر از هزینه های بهره و شناسایی آن) میزان شناسایی و ثبت حسابداری آن به شرح ذیل میباشد:
مبلغ 10،000،000 توامن بابت 10 قسط سال جاری به عنوان بدهیهای جاری/حصه جاری تسهیلات بلند مدت دریافتی
مبلغ 42،000،000 تومان بابت باقیمانده اقساط به عنوان بدهیهای بلندمدت/تسهیلات بلندمدت دریافتی
ثبت حسابداری در تاریخ 95/02/01
بانک (بدهکار)        52،000،000
حصه جاری تسهیلات بلندمدت دریافتی(بستانکار)               10،000،000            =  سرفصل بدهیهای جاری / معین حصه جاری
تسهیلات بلندمدت دریافتی(بستانکار)                               42،000،000            =  سرفصل بدهیهای غیرجاری / معین تسهیلات بلندمدت دریافتی

 

 

حسابدار مارکت را در اینستاگرام دنبال کنید – کلیک کنید

 

فیلم های آموزشی تمام نرم افزارهای حسابداری – کلیک کنید

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *