استانداردهای حسابداری
2019-11-19
قانون مالياتهاي مستقيم – ماده 172 (وجوه قابل کسر از درآمد مشمول مالیات)-آیا کمک به خیریه ها معاف از مالیات است؟
2019-11-26
نمایش همه

دو هفتم حق بیمه کسر از حقوق مشمول مالیات

دو هفتم حق بیمه کسر از حقوق مشمول مالیات چیست ؟

پیرو بخشنامه شماره 10081/4006-30/4مورخ 1381/02/01،چون در خصوص اجرای حکم ماده 137قانون مالیات های مستقیم مصوب اسفندماه 1366 و اصلاحیه های بعدی آن :
کارفرمایان بیمه شدگان سازمان تأمین اجتماعی می توانند صرفابا کسر دو هفتم از سهم حق بیمه پرداختی حقوق بگیران بیمه شده و کارفرمایان بیمه شدگان سازمان خدمات درمانی و سایر موسسات بیمه گر ایرانی نیز می توانند با کسر کل سهم حق بیمه پرداختی حقوق بگیران بیمه شده خود،از درآمد حقوق آنان و با قید میزان آن در فهرست های حقوق،تسلیمی به اداره امور مالیاتی ذیربط مالیات متعلق را محاسبه نمایند.
در ادامه محاسبه معافیت مالیات حقوق به میزان دو هفتم بیمه سهم کارگر را بابت شخصی که حقوق و مزایای مشمول بیمه او  25/000/000 ریال و سقف معافیت مالیاتی حقوق در آن سال 20/000/000 ریال است را در دو حالت توضیح میدهیم
حالت اول – معافیت دو هفتم مربوط به شخصی که بیمه شده سازمان تامین اجتماعی است:
در این حالت ابتدا باید حق بیمه به شرح زیر محاسبه شود:
الف – حق بیمه سهم کارفرما معادل ۲۰% حقوق و مزایای مشمول بیمه:
ریال ۵/۰۰۰/۰۰۰ =  ۲۰% × ۲۵/۰۰۰/۰۰۰
ب- بیمه بیکاری معادل ۳% حقوق و مزایای مشمول بیمه:
ریال    ۷۵۰/۰۰۰ = %۳  × ۲۵/۰۰۰/۰۰۰
پ- بیمه سهم کارمند معادل ۷% حقوق و مزایای مشمول بیمه:
ریال ۱/۷۵۰/۰۰۰  = %۷ × ۲۵/۰۰۰/۰۰۰
پس از محاسبه حق بیمه سهم کارمند باید مبلغ حق بیمه سهم کارگر (کارمند) را در دو هفتم ضرب کنیم تا مبلغ معافیت دو هفتم مالیات حقوق به دست آید:
 ریال ۵۰۰/۰۰۰ =  ۲/۷ × ۱/۷۵۰/۰۰۰
بعد از به دست آوردن مبلغ معافیت دو هفتم حق بیمه، حقوق و مزایای مشمول بیمه به شرح زیر محاسبه می‎شود:
۴/۵۰۰/۰۰۰ =  ۵۰۰/۰۰۰ – ۲۰/۰۰۰/۰۰۰ – ۲۵/۰۰۰/۰۰۰ حقوق و مزایای مشمول مالیات
مالیات حقوق یک ماه    =    ۴/۵۰۰/۰۰۰ = ۱۰% × ۴/۵۰۰/۰۰۰
در صورت در نظر نگرفتن معافیت دو هفتم حق بیمه مالیات حقوق شخص به شرح زیر محاسبه می‎شد:
حقوق و مزایای مشمول مالیات    ۵/۰۰۰/۰۰۰ = ۲۰/۰۰۰/۰۰۰ – ۲۵/۰۰۰/۰۰۰
مالیات حقوق یک ماه    ۵۰۰/۰۰۰ = ۱۰% × ۵/۰۰۰/۰۰۰
حالت دوم – معافیت مربوط به شخصی که بیمه شده سازمان خدمات درمانی و سایر موسسات بیمه گر ایرانی است:
در این حالت نیازی به محاسبه سهم دو هفتم بیمه نیست و کارفرما باید کل سهم حق بیمه پرداختی حقوق بگیران را به همراه معافیتهای مالیات حقوق، از حقوق و مزایای وی کسر و نسبت به محاسبه مالیات اقدام کند
حقوق و مزایای مشمول مالیات    3/250/000  =  ۱/۷۵۰/۰۰۰  –  ۲۰/۰۰۰/۰۰۰  –  ۲۵/۰۰۰/۰۰۰
مالیات حقوق یک ماه   325/000 = %10  ×  3/250/000
نکته:
۱- محاسبه معافیت دو هفتم بیمه فقط بابت بیمه شدگان سازمان تامین اجتماعی است
۲- بیمه شدگان سازمان خدمات درمانی و سایر موسسات بیمه گر ایرانی به میزان کل بیمه سهم خود میتوانند از معافیت استفاده کنند
۳- شرط استفاده از این معافیت ذکر آن در لیست مالیات حقوق ارسالی می‎باشد

 

 

حسابدار مارکت را در اینستاگرام دنبال کنید – کلیک کنید

 

فیلم های آموزشی تمام نرم افزارهای حسابداری – کلیک کنید

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *