تنخواه گردان چیست؟ – حسابداری تنخواه گردان طبق استانداردهای حسابداری ایران
2019-11-03
تعریف و تاریخچه حسابداری
2019-11-04
نمایش همه
نمونه کدینگ حسابداری در نرم افزارهای مالی

در حسابداری در مرحله اول و قبل از شروع به استفاده از نرم افزار حسابداری باید کدینگ آن تنظیم شود.و این کدینگ با توجه به نوع فعالیت شرکت و سازمان متفاوت خواهد بود.لذا باتوجه به ضرورت وجود کدینگ یک نمونه کدینگ حسابداری را جهت آشنایی بیشتر در زیر آورده ایم :

حساب گروه : به اولین طبقه در طبقه بندی حساب‌ها، گروه می‌گویند که سرفصل‌های اصلی در صورتهای مالی را تشکیل می‌دهند. طول کد گروه متناسب به نیازهای شرکت یک یا دو رقم است.

 • نوع کد حساب عنوان حساب
  گروه ۱۱ داراییهای جاری
  گروه ۱۲ داراییهای غیرجاری
  گروه ۲۱ بدهیهای جاری
  گروه ۲۲ بدهیهای غیر جاری
  گروه ۳۱ حقوق صاحبان سهام
  گروه ۴۱ فروش و درآمدها
  گروه ۵۱ بهای تمام شده کالای فروش رفته
  گروه ۶۱ هزینه های فعالیت
  گروه ۶۲ سایر هزینه ها و درآمدهای غیر عملیاتی
  گروه ۹۱ حسابهای انتظامی

حساب کل : این طبقه از حساب‌ها  اقلام صورت‌های مالی را تشکیل می‌دهند و همچنین در نوشتن دفاتر و گزارش‌گیری از آن‌ها استفاده می‌شود. طول کد کل عبارت است از طول کد گروه مربوطه به علاوه ارقامی که به حساب کل اختصاص داده می‌شود. ( به عنوان مثال اگر کد گروه داراییهای جاری ۱۱ باشد حساب کل موجودی نقد و بانک ۱۱۱۰ خواهد بود که رقم ابتدایی آن نشان دهنده گروه این حساب است.)

نوع کد حساب عنوان حساب
کل ۱۱۱۰ موجودی نقد وبانک
کل ۱۱۱۱ سپرده های کوتاه مدت
کل ۱۱۱۲ حسابهاو اسناد دریافتنی
کل ۱۱۱۳ سایر حسابهای دریافتنی
کل ۱۱۱۴ سرمایه گذاری‌های کوتاه مدت
کل ۱۱۱۵ موجودی انبارها
کل ۱۱۱۶ کار درجریان ساخت
کل ۱۱۱۷ سفارشات واقلام در راه
کل ۱۱۱۸ پیش پرداختها
کل ۱۲۱۰ دارایی‌های ثابت
کل ۱۲۱۱ استهلاک انباشته
کل ۱۲۱۳ سپرده‌هاو مطالبات بلند مدت
کل ۱۲۱۴ سرمایه گذاری های بلند مدت
کل ۱۲۱۵ سایر دارائیها
کل ۲۱۱۰ حسابها و اسناد پرداختنی
کل ۲۱۱۱ سایر حسابهای پرداختنی
کل ۲۱۱۳ پیش‌دریافتها
کل ۲۱۱۴ ذخیره مالیات
کل ۲۱۱۶  سایر ذخایر
کل ۲۲۱۰  حسابها و اسناد پرداختنی بلند مدت
کل ۲۲۱۱ تسهیلات مالی دریافتی بلند مدت
کل ۲۲۱۲  ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان
کل ۳۱۱۰ سرمایه
کل ۳۱۱۱  اندوخته قانونی
کل ۳۱۱۲ سود (زیان ) انباشته
کل ۳۱۱۳ سود (زیان ) جاری
کل ۳۱۱۴ تقسیم سود
کل ۴۱۱۰ فروش
کل ۴۱۱۱ برگشت از فروش وتخفیفات
کل ۴۱۱۲ سایر درآمد‌ها و هزینه‌های عملیاتی
کل ۵۱۱۰ بهای تمام شده کالای فروش رفته
کل ۶۱۱۰ هزینه های  حقوق ودستمزد
کل ۶۱۱۱ هزینه های کارکنان
کل ۶۱۱۲ هزینه های عملیاتی
کل ۶۱۱۳ هزینه‌های‌استهلاک
کل ۶۲۱۰ هزینه‌های بازاریابی و توزیع و فروش
کل ۶۲۱۱ هزینه های مالی
کل ۶۲۱۲ سایر هزینه های اداری و تشکیلاتی
کل ۶۲۱۳ سایر هزینه ها و درآمدهای غیر عملیاتی
کل ۹۱۱۰ حسابهای انتظامی به نفع شرکت
کل ۹۱۱۱ حسابهای انتظامی به عهده شرکت
کل ۹۱۱۲ طرف حسابهای انتظامی
کل ۹۱۱۳ تراز کل افتتاحیه

حساب معین : آخرین سطح اصلی حساب‌ها است. این سطح همچنین سطح عملیاتی سیستم نیز می‌باشد که در صدور سند شرکت می‌نماید. کد سطح معین عبارت است از کد گروه ، کد کل و ارقامی که به معین اختصاص دارد.

 

 

نوع کد حساب عنوان حساب
معین ۱۱۱۰۰۱ صندوق ریالی
معین ۱۱۱۰۰۲ صندوق ارزی
معین ۱۱۱۰۰۳ تنخواه گردانهای ریالی
معین ۱۱۱۰۰۴ تنخواه گردانهای ارزی
معین ۱۱۱۰۰۵ موجودی بانکهای ریالی
معین ۱۱۱۰۰۶ موجودی بانکهای ارزی
معین ۱۱۱۰۰۷ موجودی کارت خوان ریالی
معین ۱۱۱۰۰۸ موجودی کارت خوان ارزی
معین ۱۱۱۰۰۹ اسناد و اوراق بهادار نزد صندوق
معین ۱۱۱۰۱۰ وجوه در راه
معین ۱۱۱۰۱۱ موجودی واریز نامه های ارزی
معین ۱۱۱۱۰۱ سپرده های گمرکی
معین ۱۱۱۱۰۲ سپرده ضمانتنامه های بانکی
معین ۱۱۱۱۰۳ سایر سپرده‌ها
معین ۱۱۱۲۰۱ حسابهای دریافتنی
معین ۱۱۱۲۰۲ چکهای دریافتنی نزد صندوق
معین ۱۱۱۲۰۳ چکهای در جریان وصول
معین ۱۱۱۲۰۵ ذخیره مطالبات مشکوک الوصول
معین ۱۱۱۲۰۶ اسناد واخواست شده
معین ۱۱۱۳۰۱ مساعده حقوق
معین ۱۱۱۳۰۲ وام  کارکنان
معین ۱۱۱۳۰۴ سایر حسابها واسناد دریافتنی
معین ۱۱۱۳۰۵ سود سهام دریافتنی
معین ۱۱۱۴۰۱ سپرده‌های کوتاه مدت نزدبانکها
معین ۱۱۱۵۰۱ موجودی  انبار مواد اولیه
معین ۱۱۱۵۰۲ موجودی  انبارقطعات و لوازم یدکی
معین ۱۱۱۵۰۳ موجودی  انبارمحصولات
معین ۱۱۱۵۰۴ واسط کرایه حمل موجودی ها
معین ۱۱۱۵۰۵ کالای امانی ما نزد دیگران
معین ۱۱۱۶۰۱ کاردرجریان ساخت
معین ۱۱۱۷۰۱ بهای اصلی سفارش
معین ۱۱۱۷۰۲ هزینه های ثبت سفارش
معین ۱۱۱۷۰۳ هزینه های بیمه سفارش
معین ۱۱۱۷۰۴ هزینه های بانکی سفارش
معین ۱۱۱۷۰۵ هزینه های گمرکی
معین ۱۱۱۷۰۶ حقوق وعوارض بندری
معین ۱۱۱۷۰۷ هزینه بازرسی
معین ۱۱۱۷۰۸ هزینه حق العمل ترخیص
معین ۱۱۱۷۰۹ هزینه حمل
معین ۱۱۱۷۱۰ سایر هزینه ها
معین ۱۱۱۸۰۱ پیش پرداخت خرید موجودی ها
معین ۱۱۱۸۰۲ پیش پرداخت خرید دارایی های ثابت
معین ۱۱۱۸۰۴ پیش پرداخت هزینه‌های جاری
معین ۱۱۱۸۰۸ پیش پرداخت مالیات
معین ۱۱۱۸۰۹ پیش پرداخت اجاره
معین ۱۱۱۸۱۰ پیش پرداخت هزینه سود وکارمزدوامها
معین ۱۱۱۸۱۲ پیش پرداخت مالیات ارزش افزوده
معین ۱۱۱۸۱۳ پیش پرداخت عوارض ارزش افزوده
معین ۱۲۱۰۰۱ زمین
معین ۱۲۱۰۰۲ ساختمانها
معین ۱۲۱۰۰۳ تاسیسات
معین ۱۲۱۰۰۴ ماشین آلات و تجهیزات تولید
معین ۱۲۱۰۰۶ وسائط نقلیه
معین ۱۲۱۰۰۷ اثاثیه ومنصوبات
معین ۱۲۱۱۰۱ استهلاک انباشته ساختمانها
معین ۱۲۱۱۰۲ استهلاک انباشته تاسیسات
معین ۱۲۱۱۰۳ استهلاک انباشته ماشین آلات و تجهیزات
معین ۱۲۱۱۰۵ استهلاک انباشته وسائط نقلیه
معین ۱۲۱۱۰۶ استهلاک انباشته اثاثیه و منصوبات
معین ۱۲۱۳۰۲ سپرده‌های بلند مدت نزد بانکها
معین ۱۲۱۴۰۱ سرمایه گذاری در سهام شرکت ها
معین ۱۲۱۴۰۲ سرمایه گذاری در اوراق مشارکت
معین ۱۲۱۵۰۱ حق الامتیازها و ودایع
معین ۲۱۱۰۰۱ حسابهای پرداختنی
معین ۲۱۱۰۰۲ اسناد پرداختنی ریالی
معین ۲۱۱۰۰۳ اسنادپرداختنی ارزی
معین ۲۱۱۰۰۴ کالای امانی دیگران نزد ما
معین ۲۱۱۱۰۱ مالیات بر در آمدشرکت
معین ۲۱۱۱۰۲ مالیات پرداختنی حقوق ودستمزد کارکنان
معین ۲۱۱۱۰۳ مالیات پرداختنی تکلیفی اشخاص ثالث
معین ۲۱۱۱۰۴ سازمان تامین اجتماعی – حق بیمه پرداختنی کارکنان
معین ۲۱۱۱۰۵ سازمان تامین اجتماعی – حق بیمه پرداختنی اشخاص ثالث
معین ۲۱۱۱۰۶ بیمه عمر وحوادث کارکنان
معین ۲۱۱۱۰۷ حقوق ودستمزد پرداختنی
معین ۲۱۱۱۰۸ پیمانکاران
معین ۲۱۱۱۰۹ عیدی وپاداش پرداختنی
معین ۲۱۱۱۱۰ هزینه‌های پرداختنی
معین ۲۱۱۱۱۱ روند حقوق
معین ۲۱۱۱۱۲ مالیات ارزش افزوده پرداختنی
معین ۲۱۱۱۱۳ عوارض ارزش افزوده پرداختنی
معین ۲۱۱۱۱۴ سایر حسابهای پرداختنی
معین ۲۱۱۳۰۱ پیش دریافت فروش محصولات
معین ۲۱۱۳۰۹ سایر پیش‌دریافتها
معین ۲۱۱۴۰۱ ذخیره مالیات
معین ۲۱۱۶۰۱ ذخیره مرخصی استفاده‌ نشده
معین ۲۱۱۶۰۳ ذخیره سایر هزینه ها
معین ۲۲۱۰۰۱ حسابهای پرداختنی بلند مدت
معین ۲۲۱۰۰۲ اسنادپرداختنی بلند مدت ریالی
معین ۲۲۱۰۰۳ اسنادپرداختنی بلند مدت ارزی
معین ۲۲۱۱۰۱ وامهای پرداختنی بلند مدت – فروش اقساطی
معین ۲۲۱۱۰۲ وامهای پرداختنی بلند مدت – سلف
معین ۲۲۱۲۰۱  ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان
معین ۳۱۱۰۰۱ سرمایه
معین ۳۱۱۱۰۱  اندوخته قانونی
معین ۳۱۱۲۰۱ سود (زیان ) انباشته
معین ۳۱۱۳۰۱ سود (زیان ) جاری
معین ۳۱۱۴۰۱ تقسیم سود
معین ۴۱۱۰۰۱ فروش  داخلی محصولات
معین ۴۱۱۰۰۲ فروش  خارجی محصولات
معین ۴۱۱۰۰۳ فروش خدمات
معین ۴۱۱۱۰۱ برگشت از فروش  داخلی محصولات
معین ۴۱۱۱۰۲ برگشت از فروش  خارجی محصولات
معین ۴۱۱۱۰۳ برگشت فروش خدمات
معین ۴۱۱۱۱۱ تخفیفات محصولات داخلی
معین ۴۱۱۱۱۲ تخفیفات محصولات خارجی
معین ۴۱۱۱۱۳ تخفیف فروش خدمات
معین ۴۱۱۲۰۱ سود و زیان فروش ضایعات
معین ۴۱۱۲۰۹ سایر هزینه‌ها و درآمدها
معین ۵۱۱۰۰۱ بهای تمام‌شده کالای فروش رفته داخلی محصولات
معین ۵۱۱۰۰۲ بهای تمام شده کالای فروش رفته خارجی محصولات
معین ۵۱۱۰۰۹ بهای تمام شده خدمات
معین ۶۱۱۰۰۱ حقوق پایه
معین ۶۱۱۰۰۲ اضافه کاری
معین ۶۱۱۰۰۳ حق شیفت وشبکاری
معین ۶۱۱۰۰۴ حق نوبت کاری
معین ۶۱۱۰۰۶ فوق العاده مسکن وخواروبار
معین ۶۱۱۰۰۷ حق اولاد
معین ۶۱۱۰۰۸ عیدی وپاداش
معین ۶۱۱۰۰۹ بن کارگری
معین ۶۱۱۰۱۱ بیمه سهم کارفرما
معین ۶۱۱۰۱۳ بازخرید سنوات خدمت کارکنان
معین ۶۱۱۰۱۴ مرخصی استفاده نشده
معین ۶۱۱۰۱۶ بیمه بیکاری
معین ۶۱۱۰۱۸ حقوق و مزایای متفرقه
معین ۶۱۱۰۱۹ هزینه رستوران
معین ۶۱۱۱۰۱ سفر ، اقامت وفوق العاده ماموریت
معین ۶۱۱۱۰۳ پذیرایی و آبدارخانه
معین ۶۱۱۱۰۴ ایاب وذهاب
معین ۶۱۱۱۰۶ سایر هزینه های کارکنان
معین ۶۱۱۲۰۱ تعمیر ونگهداری ساختمان وتاسیسات
معین ۶۱۱۲۰۲ تعمیر ونگهداری ماشین آلات و تجهیزات تولید
معین ۶۱۱۲۰۴ تعمیر ونگهداری وسایط نقلیه
معین ۶۱۱۲۰۵ تعمیر ونگهداری اثاثیه ومنصوبات
معین ۶۱۱۲۰۶ هزینه سوخت کارخانه
معین ۶۱۱۲۰۷ هزینه سوخت وسائط نقلیه
معین ۶۱۱۲۰۸ هزینه آب و برق  مصرفی
معین ۶۱۱۲۰۹ بیمه دارائیهای ثابت
معین ۶۱۱۲۱۰ بیمه موجودیها
معین ۶۱۱۲۱۱ ابزار ولوازم فنی مصرفی
معین ۶۱۱۲۱۲ مواد مصرفی غیر مستقیم تولید
معین ۶۱۱۲۱۳ هزینه ملزومات ونوشت افزار
معین ۶۱۱۲۱۴ هزینه پست وتلفن
معین ۶۱۱۲۱۵ هزینه مواد مصرفی مستقیم تولید
معین ۶۱۱۲۱۶ هزینه اجاره محل
معین ۶۱۱۳۰۱ هزینه استهلاک ساختمان
معین ۶۱۱۳۰۲ هزینه استهلاک تاسیسات
معین ۶۱۱۳۰۳ هزینه استهلاک ماشین آلات وتجهیزات تولید
معین ۶۱۱۳۰۵ هزینه استهلاک وسائط نقلیه
معین ۶۱۱۳۰۶ هزینه استهلاک اثاثیه و منصوبات
معین ۶۲۱۰۰۱ هزینه آگهی و تبلیغات
معین ۶۲۱۰۰۲ هزینه شرکت درمناقصه
معین ۶۲۱۰۰۳ هزینه های نمایشگاه
معین ۶۲۱۰۰۴ هزینه بازاریابی و پورسانت
معین ۶۲۱۰۰۵ هزینه های حمل وانبارداری
معین ۶۲۱۰۰۶ هزینه های متفرقه توزیع وفروش
معین ۶۲۱۰۰۷ هزینه های واخواست
معین ۶۲۱۰۰۸ هزینه مطالبات سوخت شده
معین ۶۲۱۱۰۱ هزینه سود وکارمزد وامها
معین ۶۲۱۱۰۲ هزینه کارمزد خدمات بانکی
معین ۶۲۱۱۰۳ هزینه جریمه دیر کرد وامها
معین ۶۲۱۱۰۴ هزینه های متفرقه مالی
معین ۶۲۱۳۰۱ سود و زیان ناشی از تسعیر ارز
معین ۶۲۱۳۰۲ سود و زیان ناشی از فروش دارائیها
معین ۶۲۱۳۰۳ سود و زیان ناشی از بیمه دارائیها
معین ۶۲۱۳۰۵ تخفیفات نقدی فروش
معین ۶۲۱۳۰۶ تخفیفات نقدی خرید
معین ۶۲۱۳۰۷ سود حاصل از سرمایه گذاری در سهام
معین ۶۲۱۳۰۸ سود حاصل از سرمایه گذاری در اوراق مشارکت
معین ۹۱۱۰۰۱ اسناد تضمینی دریافتی از کارکنان
معین ۹۱۱۰۰۲ ضمانت نامه های بانکی
معین ۹۱۱۰۰۳ سایر اسناد تضمینی به نفع شرکت
معین ۹۱۱۰۰۴ اسناد تضمینی تنخواه
معین ۹۱۱۰۰۶ موجودی ضایعات
معین ۹۱۱۱۰۱ ضمانت نامه های شرکت در مناقصه ومزایده
معین ۹۱۱۱۰۲ ضمانت نامه های حسن انجام کار
معین ۹۱۱۱۰۳ اسنادتضمینی بابت سفارشات
معین ۹۱۱۱۰۴ اسناد تضمینی بابت ضمانت نامه های گمرکی
معین ۹۱۱۱۰۵ اسناد تضمینی بابت تسهیلات مالی دریافتی
معین ۹۱۱۲۰۱ طرف حساب انتظامی

 

 

 

حسابدار مارکت را در اینستاگرام دنبال کنید – کلیک کنید

 

فیلم های آموزشی تمام نرم افزارهای حسابداری – کلیک کنید

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *