2021-01-02

نحوه ثبت حسابداری وام و مساعده پرسنل

نحوه ثبت حسابداری وام و مساعده پرسنل   قبل از اینکه بخواهیم توضیح بدیم که نحوه ثبت حسابداری وام و مساعده پرسنل چجوریه،قبلش یه توضیح در […]
2019-11-26

دو هفتم حق بیمه کسر از حقوق مشمول مالیات

دو هفتم حق بیمه کسر از حقوق مشمول مالیات چیست ؟ پیرو بخشنامه شماره 10081/4006-30/4مورخ 1381/02/01،چون در خصوص اجرای حکم ماده 137قانون مالیات های مستقیم مصوب […]
2019-10-31
چه بخشهایی از حقوق و دستمزد مشمول کسر حق بیمه و مالیات است؟
بخش کسورات فیش حقوق یکی از سوال برانگیزترین قسمت ها برای حقوق بگیران است. آشنایی با مقررات مربوط می تواند خیلی از ابهامات آن را برطرف […]