2019-11-08
در مصاحبه های شغلی چکار کنیم؟ ( تاثیر زبان بدن در مصاحبه شغلی)
نکات(تاثیر زبان بدن در مصاحبه شغلی) ⭕️میانگین زمان یک مصاحبه استخدامی حدود 40 دقیقه است، اما 33 درصد از 2000 مدیر شرکت‌کننده در یک نظرسنجی اظهار […]