2021-03-14

جدول حقوق و دستمزد سال 1400 – دستمزد کارگران سال 1400 مشخص شد

جدول حقوق و دستمزد سال 1400 بخشنامه افزایش حقوق و دستمزد ۱۴۰۰ دستمزد کارگران برای سال آینده مشخص شد/ افزایش ۳۹ درصدی دستمزد روزانه: ۸۸۵.۱۶۵ ریال دستمزد […]
2020-04-20

جدول مالیات حقوق 99 – سقف معافیت مالیاتی 99 – نحوه محاسبه مالیات حقوق 99

جدول مالیات حقوق 99 – سقف معافیت مالیاتی 99 – نحوه محاسبه مالیات حقوق 99     تبصره ۱۲ بند ۲ قانون بودجه ۹۹: سقف معافیت مالیاتی […]
2020-04-20

جدول حقوق و دستمزد سال 1399 – بخشنامه حقوق و دستمزد سال 99

جدول حقوق و دستمزد سال 1399 – بخشنامه حقوق و دستمزد سال 99   متن کامل بخشنامه تعیین حداقل مزد کارگران در سال 1399 به‌شرح زیر […]
2019-12-16

نحوه محاسبه عیدی و پاداش پایان سال کارکنان – حداقل دوبرابر و سقف سه برابر چیست؟

نحوه محاسبه عیدی کارکنان – حداقل دوبرابر و سقف سه برابر عیدی چیست؟   باید گفت که عیدی مشمولان قانون کار با مشمولان دسـتگاه‌های دولتی متفاوت […]