2019-12-16

نحوه محاسبه عیدی و پاداش پایان سال کارکنان – حداقل دوبرابر و سقف سه برابر چیست؟

نحوه محاسبه عیدی کارکنان – حداقل دوبرابر و سقف سه برابر عیدی چیست؟   باید گفت که عیدی مشمولان قانون کار با مشمولان دسـتگاه‌های دولتی متفاوت […]