2020-12-14

صورتهای مالی چیست؟ – انواع صورتهای مالی بر اساس آخرین استانداردها – Financial statements

صورتهای مالی چیست؟ – انواع صورتهای مالی بر اساس آخرین استانداردها – Financial statements   صورتهای مالی چیست ؟ تعریف طبق استاندارد حسابداری شماره 1 : […]
2019-12-31
تسعیر ارز چیست؟ – سود و زیان ناشی از تسعیر ارز چیست؟   باتوجه به اینکه بسیاری از شرکت ها و سازمان ها در تجارت خود […]
2019-12-28

انواع اندوخته ها در حسابداری – اندوخته قانونی چیست؟

انواع اندوخته ها در حسابداری     منظور از اندوخته در حسابداری چیست؟   اندوخته بخشی از سود خالص هر شرکت است که به دلیل الزامات […]
2019-12-15

هزینه های قبل از بهره برداری چیست و چگونه با آن برخورد میشود؟

هزینه های قبل از بهره برداری مطابق استاندارد شمار 24 حسابداری هزینه های تاسیس برای‌ تأسیس‌ یک‌ واحد تجاری‌ فعالیتهای‌ خاصی‌ انجام‌ می‌شود. این‌ فعالیتها مستلزم‌ […]