2021-03-14

جدول حقوق و دستمزد سال 1400 – دستمزد کارگران سال 1400 مشخص شد

جدول حقوق و دستمزد سال 1400 بخشنامه افزایش حقوق و دستمزد ۱۴۰۰ دستمزد کارگران برای سال آینده مشخص شد/ افزایش ۳۹ درصدی دستمزد روزانه: ۸۸۵.۱۶۵ ریال دستمزد […]
2020-12-21

میزان دریافت بیمه بیکاری بر اساس سابقه بیمه چقدر است؟

میزان دریافت بیمه بیکاری بر اساس سابقه بیمه چقدر است؟   میزان دریافت بیمه بیکاری هر فرد با توجه به میزان سابقه بیمه ای که دارد […]
2020-04-20

جدول حقوق و دستمزد سال 1399 – بخشنامه حقوق و دستمزد سال 99

جدول حقوق و دستمزد سال 1399 – بخشنامه حقوق و دستمزد سال 99   متن کامل بخشنامه تعیین حداقل مزد کارگران در سال 1399 به‌شرح زیر […]
2019-11-26

دو هفتم حق بیمه کسر از حقوق مشمول مالیات

دو هفتم حق بیمه کسر از حقوق مشمول مالیات چیست ؟ پیرو بخشنامه شماره 10081/4006-30/4مورخ 1381/02/01،چون در خصوص اجرای حکم ماده 137قانون مالیات های مستقیم مصوب […]