آموزش نرم افزار سپیدار

حسابدار مارکت آموزش نرم افزار حسابداری سپیدار سیستم را به صورت خصوصی و دوره های عمومی جهت دنشجویان و شاغلان حوزه حسابداری و یا علاقه مندان به این رشته برگذار مینماید

2019-12-11

فیلم آموزش تهیه فایل مالیات حقوق در نرم افزار سپیدار سیستم

فیلم آموزش تهیه فایل مالیات حقوق در نرم افزار سپیدار سیستم   برای دیدن فیلم های آموزشی بیشتر در مورد حسابداری و نرم افزارهای مالی میتوانید […]
2019-12-11

فیلم آموزش معرفی دسته چک ها در نرم افزار سپیدار

فیلم آموزش معرفی دسته چک ها در نرم افزار سپیدار   برای دیدن فیلم های آموزشی بیشتر در مورد حسابداری و نرم افزارهای مالی میتوانید از […]
2019-12-11

فیلم آموزش تعریف حسابهای بانکی در نرم افزار حسابداری سپیدارسیستم

فیلم آموزش تعریف حسابهای بانکی در نرم افزار حسابداری سپیدارسیستم برای دیدن فیلم های آموزشی بیشتر در مورد حسابداری و نرم افزارهای مالی میتوانید از دسته […]
2019-12-11

فیلم آموزش نحوه تعریف طرف حساب در نرم افزار حسابداری سپیدار سیستم

فیلم آموزش نحوه تعریف طرف حساب در نرم افزار حسابداری سپیدار سیستم برای دیدن فیلم های آموزشی بیشتر در مورد حسابداری و نرم افزارهای مالی میتوانید […]