2019-12-11

فیلم آموزش نحوه ارسال اظهارنامه ارزش افزوده

فیلم آموزش نحوه ارسال اظهارنامه ارزش افزوده برای دیدن فیلم های آموزشی بیشتر در مورد حسابداری و نرم افزارهای مالی میتوانید از دسته بندی های سایت […]
2019-11-26

قانون مالياتهاي مستقيم – ماده 169 مکرر

قانون مالياتهاي مستقيم – ماده 169 مکرر ماده169- اشخاص حقوقی و صاحبان مشاغل موضوع این قانون که حسب اعلام سازمان امور مالیاتی کشور موظف به ثبت‌نام […]
2019-11-26

قانون مالياتهاي مستقيم – ماده 172 (وجوه قابل کسر از درآمد مشمول مالیات)-آیا کمک به خیریه ها معاف از مالیات است؟

چه مبالغ و هزینه هایی از درآمد مشمول مالیات قابل کسر است؟ ماده 172- صد درصد (100%) وجوهی که به حساب­های تعیین شده از طرف دولت به […]
2019-11-26

دو هفتم حق بیمه کسر از حقوق مشمول مالیات

دو هفتم حق بیمه کسر از حقوق مشمول مالیات چیست ؟ پیرو بخشنامه شماره 10081/4006-30/4مورخ 1381/02/01،چون در خصوص اجرای حکم ماده 137قانون مالیات های مستقیم مصوب […]