2019-12-11

فیلم آموزش مالیات بر ارزش افزوده در نرم حسابداری افزار سپیدارسیستم

فیلم آموزش مالیات بر ارزش افزوده در نرم حسابداری افزار سپیدارسیستم   برای دیدن فیلم های آموزشی بیشتر در مورد حسابداری و نرم افزارهای مالی میتوانید […]
2019-12-11

فیلم آموزش نحوه ارسال اظهارنامه ارزش افزوده

فیلم آموزش نحوه ارسال اظهارنامه ارزش افزوده برای دیدن فیلم های آموزشی بیشتر در مورد حسابداری و نرم افزارهای مالی میتوانید از دسته بندی های سایت […]
2019-11-26

قانون مالياتهاي مستقيم – ماده 169 مکرر

قانون مالياتهاي مستقيم – ماده 169 مکرر ماده169- اشخاص حقوقی و صاحبان مشاغل موضوع این قانون که حسب اعلام سازمان امور مالیاتی کشور موظف به ثبت‌نام […]
2019-11-26

قانون مالياتهاي مستقيم – ماده 172 (وجوه قابل کسر از درآمد مشمول مالیات)-آیا کمک به خیریه ها معاف از مالیات است؟

چه مبالغ و هزینه هایی از درآمد مشمول مالیات قابل کسر است؟ ماده 172- صد درصد (100%) وجوهی که به حساب­های تعیین شده از طرف دولت به […]