2020-05-12

چه مواردی مشمول ارسال صورت معاملات فصلی نیستند؟ – موارد عدم شمول ماده 169 مکرر

چه مواردی مشمول ارسال صورت معاملات فصلی نیستند؟ – موارد عدم شمول ماده 169 مکرر     پيرو دستورالعملهاي شماره ۲۴۴۶۸/۲۰۰/ص مورخ 90/10/27 وشماره ۳۹۵۴/۲۰۰ مورخ 92/03/07 […]
2020-04-20

جدول مالیات حقوق 99 – سقف معافیت مالیاتی 99 – نحوه محاسبه مالیات حقوق 99

جدول مالیات حقوق 99 – سقف معافیت مالیاتی 99 – نحوه محاسبه مالیات حقوق 99     تبصره ۱۲ بند ۲ قانون بودجه ۹۹: سقف معافیت مالیاتی […]
2019-12-15

مالیات بر ارزش افزوده و ثبت های حسابدرای مربوطه

تعریف مالیات بر ارزش افزوده و ثبت های حسابداری آن ارزش افزوده چیست؟ ارزش افزوده، تفاوت بین ارزش کالا و خدمات عرضه شده و ارزش کالا […]
2019-12-11

فیلم آموزش مالیات بر ارزش افزوده در نرم حسابداری افزار سپیدارسیستم

فیلم آموزش مالیات بر ارزش افزوده در نرم حسابداری افزار سپیدارسیستم   برای دیدن فیلم های آموزشی بیشتر در مورد حسابداری و نرم افزارهای مالی میتوانید […]