2023-04-09

نرم افزار سامانه مودیان -آموزش کامل سامانه مودیان و ارسال صورت حساب الکترونیکی (فیلم آموزش کامل)

نرم افزار سامانه مودیان -آموزش کامل سامانه مودیان و ارسال صورت حساب الکترونیکی (فیلم آموزش کامل) سامانه مودیان – نرم افزار سامانه مودیان – صورتحساب الکترونیکی […]
2020-05-12

چه مواردی مشمول ارسال صورت معاملات فصلی نیستند؟ – موارد عدم شمول ماده 169 مکرر

چه مواردی مشمول ارسال صورت معاملات فصلی نیستند؟ – موارد عدم شمول ماده 169 مکرر     پيرو دستورالعملهاي شماره ۲۴۴۶۸/۲۰۰/ص مورخ 90/10/27 وشماره ۳۹۵۴/۲۰۰ مورخ 92/03/07 […]
2020-04-20

جدول مالیات حقوق 99 – سقف معافیت مالیاتی 99 – نحوه محاسبه مالیات حقوق 99

جدول مالیات حقوق 99 – سقف معافیت مالیاتی 99 – نحوه محاسبه مالیات حقوق 99     تبصره ۱۲ بند ۲ قانون بودجه ۹۹: سقف معافیت مالیاتی […]
2019-12-15

مالیات بر ارزش افزوده و ثبت های حسابدرای مربوطه

تعریف مالیات بر ارزش افزوده و ثبت های حسابداری آن ارزش افزوده چیست؟ ارزش افزوده، تفاوت بین ارزش کالا و خدمات عرضه شده و ارزش کالا […]