آموزش نرم افزار سپیدار

حسابدار مارکت آموزش نرم افزار حسابداری سپیدار سیستم را به صورت خصوصی و دوره های عمومی جهت دنشجویان و شاغلان حوزه حسابداری و یا علاقه مندان به این رشته برگذار مینماید

2019-12-11

فیلم آموزش مالیات بر ارزش افزوده در نرم حسابداری افزار سپیدارسیستم

فیلم آموزش مالیات بر ارزش افزوده در نرم حسابداری افزار سپیدارسیستم   برای دیدن فیلم های آموزشی بیشتر در مورد حسابداری و نرم افزارهای مالی میتوانید […]
2019-12-03

نحوه تهیه فایل خرید و فروش فصلی در نرم افزار سپیدار سیستم

آموزش نحوه تهیه فایل خرید و فروش فصلی در نرم افزار سپیدارسیستم برای دیدن فیلم های آموزشی بیشتر در مورد حسابداری و نرم افزارهای مالی میتوانید […]