روش های حسابداری تنخواه گردان و ثبت های حسابداری در استاندارد حسابداری ایران

حسابداری تنخواه گردان
حسابداری تنخواه گردان

بر اساس استاندارد های حسابداری، موجودی نقد در موسسات به دو دسته کلی تقسیم میشود

  1. موجودی نقد نزد موسسه ( تنخواه گردان و موجودی صندوق )
  2. وجوه نقد نزد بانک ها و موسسات مالی

تنخواه گردان

موسسات برای آسان تر شدن پرداخت های خود مقداری از وجه نقد را در اختیار کارپرداز ( تنخواه گردان ) قرار میدهند تا پرداخت های جزئی را انجام دهد و با ارائه صورت هزینه های مربوط به پرداخت ها از حساب آن کسر شود

روش های حسابداری تنخواه گردان

برای ثبت حسابداری این رویداد و با توجه به استاندارد های حسابداری در ایران، دو روش در نظر گرفته شده است

روش تنخواه ثابت

روش تنخواه متغیر

که در ادامه با مثالی به تشریح این ۲ خواهم پرداخت

حسابداری تنخواه گردان

روش تنخواه گردان ثابت

در این روش در اولین پرداخت وجه به تنخواه گردان ثبت بدهی او زده میشود و تنخواه گردان بدهکار میگردد. و در پایان دوره معین این ثبت معکوس میگردد. و به همراه آن ثبت سند هزینه ها زده میشود

این روش به دلیل اینکه مبلغ وجه نزد تنخواه گردان برای مدتی باقی میماند و بعد از آن صورت هزینه ها ارسال میشود و با توجه به آیین نامه تحریر دفاتر از نظر مالیاتی چندان مورد توجه موسسات قرار نمیگیرد . به این دلیل که مدیران بیشتر علاقه مند هستند تا مبلغ خروجی از سیستم بانکی آن ها برای هزینه های انجام شده و جاری باشد نه هزینه های آتی

روش تنخواه گردان متغیر

در این روش بر خلاف روش قبل به محض ارائه اسناد هزینه، توسط تنخواه گردان ثبت بستانکاری تنخواه زده میشود و شارژ مجدد برای هزینه های بعدی انجام میشود

مثال زیر نحوه ثبت رویدادهای حسابداری تنخواه گردان را در هر دو روش توضیح داده است

مثال: در تاریخ ۹۵/۰۸/۲۰ پرداخت مبلغ ۲۵۰۰۰۰۰ ریال به کارپرداز بابت تنخواه گردان در قبال اخذ سفته ای تضمینی

۹۵/۰۹/۲۰ پرداخت هزینه ها توسط تنخواه گردان و ارائه اسناد هزینه به شرکت به مبلغ ۱۸۰۰۰۰۰ ریال

۹۵/۰۹/۲۶ تایید و پرداخت وجه اسناد هزینه به کارپرداز

 

نحوه ثبت رویدادهای مذکور

روش تنخواه گردان ثابت:

۹۵/۰۸/۲۰

تنخواه گردان   ۲۵۰۰۰۰۰

بانک            ۲۵۰۰۰۰۰

 

۹۵/۰۸/۲۰

ثبتی ندارد

 

۹۵/۰۹/۲۶

هزینه ها       ۱۸۰۰۰۰۰

بانک                ۱۸۰۰۰۰۰

 

روش تنخواه گردان متغیر

۹۵/۰۸/۲۰

تنخواه گردان   ۲۵۰۰۰۰۰

بانک            ۲۵۰۰۰۰۰

 

۹۵/۰۸/۲۰

هزینه ها        ۱۸۰۰۰۰۰

تنخواه گردان            ۱۸۰۰۰۰۰

 

۹۵/۰۹/۲۶

تنخواه گردان      ۱۸۰۰۰۰۰

بانک                ۱۸۰۰۰۰۰

 

ثبت مربوط به ترمیم تنخواه

 

موسسات برای ساماندهی مدارک و روند اداری و مالی خود، بسته به ماهیت شرکت و نوع اطلاعات لازم خود، فرم های مخصوصی برای تنخواه گردان تنظیم و در اختیارشان قرار میدهند. در زیر نمونه هایی از فرم های تنخواه گردان موسسات قرار داده شده است.

 

حسابدار مارکت را در اینستاگرام دنبال کنید – کلیک کنید

 

 

فیلم های آموزشی تمام نرم افزارهای حسابداری – کلیک کنید